Rreth Nesh


Pak prezantim rreth grupit tone:

Team-1000x500

Tech-Team është krijuar si kompani në vitin 2010 duke ofruar shërbime të ndryshme në fushen e IT-së nga mirembatja e rrjetave, serverave deri te zhvillimi profesional i webfaqeve dhe aplikacioneve të ndryshme. Me zhvillimin e webfaqeve ishte e nevojshme që të kishte Web Hosting stabël dhe të shpejtë në menyrë që klientët të ishin të kënaqur me shpejtësinë, sigurinë dhe për shumë arsye tjera. Prandaj me gjithë eksperiencen në menaxhimin e servereve në Linux dhe Windows e deri tek virtualizimi dhe ngritja e sistemeve të ndryshme kemi vendosur që shërbimet tona ti ofrojmë edhe për të tjerët.